Stan badań okresu przechodzenia od plejstocenu do holocenu (18000 - 8000 lat BP) w Polsce

Barbara Manikowska, Leszek StarkeI

Abstract


,