Zróżnicowanie składu minerałów ciężkich w osadach plejstoceńskich w Prałkowcach koło Przemyśla (Karpaty Przemyskie)

Maria Krysowska-Iwaszkiewicz, Maria Łanczont

Abstract


.