Możliwości zastosowania metody termoluminescencyjnej do datowania utworów czwartorzędowych starszych od 0,3 - 0,5 Ma

Henryk Maruszczak, Leopold Dolecki, Maria Łanczont

Abstract


.