Zmiany klimatyczne a pole cieplne litosfery

Czesław Królikowski, Józef Stajniak

Abstract


.