Wartość gospodarcza kopalin ceramiki budowlanej jako podstawa wysokości opłaty koncesyjnej i eksploatacyjnej

Krystyna Wyrwicka, Ryszard Wyrwicki

Abstrakt


,