Wahania klimatyczne w neogenie Europy Środkowej na podstawie zmiennego udziału w palinoflorze składników paleotropikalnych i arktycznotrzeciorzędowych

Eva Planderova, J. Maria Ziembińska-Tworzydło, Irena Grabowska, Aleksandra Kohlman-Adamska, Anna Sadowska, Barbara Słodkowska, Leon Stuchlik, Hanna Ważyńska

Abstract


,