Inżyniersko-geologiczne projekty badań i dokumentacji w świetle ocen Komisji Dokumentacji Geologiczno- Inżynierskich przy Centralnym Urzędzie Geologii

Witold Cezariusz Kowalski

Abstract


ENGINEERING-GEOLOGICAL RESEARCH AND DOCUMENTATION PROJECTS IN THE LIGHT OF THE EVALUATION MAD E BY THE COMMISSION OF •ENGINEERING-GEOLOGICAL DOCUMENTATION (CENTRAL GEOLOGICAL OFFICE)