Proponowane formy zwrotu nakładów na prace geologiczne jako podstawa utworzenia funduszu poszukiwań geologicznych

Antoni Białaczewski, Stefania Dembowiecka

Abstract


PROPOSED FORMS OF RETURN OF EXPENDITURES ON GEOLOGICAL WORKS AS A BASIS FOR FUND FOR GEOLOGICAL PROSPECTING