Geologia górnicza w kopalniach węgla kamiennego

Roman Drewniak

Abstract


MINING GEOLOGY IN HARD COAL MINES