Poszukiwania i eksploatacja surowców mineralnych a ochrona środowiska przyrodniczego w świetle obowiązujących przepisów

Hanna Bujwid

Abstract


SEARCH AND EXPLOITATION OF MINERAL RESOURCES VERSUS NATURAL ENVIRONMENT CONSERVATION IN THE LIGHT OF OBLIGATORY RULES