Teledetekcja a globalne zmiany środowiska naturalnego - Międzynarodowa konferencja w Grazu (Austria), 4 - 9.04. 1993 -

Marek Graniczny, Tomasz Janicki

Abstrakt


,