Możliwości wykorzystania niskopoziomowych zdjęć z powietrza w badaniach geologicznych

Iwona Morawiecka, Peter Walsh

Abstract


,