V Międzynarodowa Konferencja Analizy Termicznej w Kyoto (Japonia)

Ewa T. Stępkowska, Anna Langier-Kuźniarowa

Abstract


VTH INTERNATIONAL THERMAL ANALYSIS CONFERENCE IN KYOTO