Nowe stanowisko osadów organicznych w krawędziowej strefie pradoliny Noteci-Warty w Łęgowie

Krzysztof Wrotek

Abstract


A NEW LOCALITY OF ORGANIC DEPOSITS IN MARGINAL ZONE OF THE NOTEĆ-WARTA ANCIENT VALLEY AT ŁĘGÓW