O nawrocie ornamentacji u amonitów

Andrzej Błaszkiewicz, Wojciech Brochwicz-Lewiński

Abstract


REAPPEARANCE OF AMMONITE SHELL SCULPTURE