O nawrocie ornamentacji u amonitów

Andrzej Błaszkiewicz, Wojciech Brochwicz-Lewiński

Abstrakt


REAPPEARANCE OF AMMONITE SHELL SCULPTURE