Ocena surowców kamiennych na podstawie nie niszczących metod badań

Jarosław Mikulski

Abstract


ROCK RAW MATERIAL ESTIMATIONS BASED ON NON-DESTRUCTIVE RESEARCH METHODS