Metodyka laboratoryjnych badań surowców ilastych ceramiki budowlanej

Ryszard Wyrwicki

Abstrakt


METHODOLOGY OF LABORATORY TESTS OF CLAY RAW MATERIALS FOR BUILDING CERAMICS INDUSTRY