Wydawnictwa Geologiczne w propagowaniu osiągnięć Instytutu Geologicznego

Jan Malinowski

Abstract


THE ROLE OF THE WYDAWNICTWA GEOLOGICZNE IN PUBLICIZING OF ACHIEVEMENTS OF THE GEOLOGICAL INSTITUTE OF WARSAW