Spotkanie I sekretarza KC PZPR towarzysza Edwarda Gierka z kadrą naukową i młodzieżą Wydziału Geologii UW

Lech Wysokiński

Abstract


THE MEETING OF THE FIRST SECRETARY OF THE POLISH UNITED WORKER'S PARTY EDWARD GIEREK WITH THE TEACHING STAFF AND STUDENTS OF THE FACULTY OF GEOLOGY, WARSAW UNIVERSITY