Wykształcenie mikrofacjalne wapienia cechsztyńskiego w rejonie Trzebnicy na monoklinie przedsudeckiej

Lidia Piątkowska

Abstract


MICROFACIES DEVELOPMENT OF ZECHSTEIN LIMESTONE FROM THE TRZEBNICA AREA IN THE FORE-SUDETIC MONOCLINE