Wapień cechsztyński w rejonie Pogorzeli na monoklinie przedsudeckiej

Tadeusz M. Peryt, Aleksander Protas

Abstrakt


ZECHSTEIN LIMESTONES FROM THE POGORZELA AREA IN FORE-SUDETIC MONOCLINE