Pierwiastki śladowe – wskaźniki warunków sedymentacji osadów węglanowych

Halina Ważny

Abstract


TRACE ELEMENTS AS INDICES OF CONDITIONS OF SEDIMENTATION OF CARBONATE DEPOSITS