Metody defektoskopii optycznej w badaniach form organicznego pochodzenia w skałach

Zygmunt Walenczak

Abstract


OPTICAL DEFECTOSCOPY METHODS IN STUDIES ON ORGANIC REMAINS IN ROCKS