Podziemne magazynowanie węglowodorów oraz innych substancji w złożach soli w Polsce jako nowy kierunek ich wykorzystywania dla gospodarki narodowej

Stanisław Brańka, Włodzimierz Charysz, Aleksander Garlicki, Zbigniew Werner, Zdzisław Ziąbka

Abstract


UNDERGROUND STORAGE OF HYDROCARBONS AND OTHER MATERIALS AS A NEW METHOD OF USE OF SALT DEPOSITS IN THE NATIONAL ECONOMY

Full Text:

PDF (Polish)