XI Kongres Karpacko-Bałkańskiej Asocjacji Geologicznej

Stanisław Jucha, Janusz Kotlarczyk, Stanisław Wdowiarz

Abstract


XITH CONGRESS OF CARPATHO-BALKAN GEOLOGICAL ASSOCIATION