Stanisław Kempa (1927 -1992)

Kazimierz Chmura

Abstrakt


,