Działalność Samodzielnej Pracowni Geologii Wybrzeża Morskiego PIG w Szczecinie jako placówki państwowej służby geologicznej na Pomorzu Zachodnim

Michalina Ruszała, Ryszard Dobracki, Zofia Matkowska, Marcin Kurzawa

Abstract


,