Lower and Middle Cambrian acritarch-based biozonation of the Baltic Syneclise and adjacent areas (East European Platform). A few remarks

Małgorzata Moczydłowska, Gonzago Vidal

Abstrakt


Biozonacja dolnego i środkowego kambru syneklizy bałtyckiej i obszarów przyległych (platforma wschodnioeuropejska) na podstawie akritarchów. Kilka uwag