Mapa złóż węgli brunatnych i perspektyw ich występowania\ w Polsce w skali 1: 500000.

Z. Kotański

Abstract


,