ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 sierpnia 1994 r. w sprawie kar pieniężnych za prowadzenie działalności regulowanej prawem geologicznym i górniczym bez wymaganej koncesji z rażącym naruszeniem jej warunków (Dz.U. Nr 92, poz. 432)

, ,

Abstract


,