ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 26 lipca 1994 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych (Dz.U. Nr 44, poz. 365)

, ,

Abstract


,