Rozmowa z dr. Michałem Wilczyńskim – głównym geologiem kraju, wiceministrem w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (19 listopada 1994 r.)

Redakcja Przegląd Geologiczny

Abstract


,