Torfy w Polsce - występowanie, eksploatacja i zastosowanie

Irena Olkowicz-Paprocka, Ryszard PodstoIski, Elżbieta Tołkanowicz

Abstract


,