Sympozjum na temat zastosowania badań geochemicznych i petrofizycznych w poszukiwaniach węglowodorów, Balice k. Krakowa, 27-28.06.1994

Piotr Such, Lidia Kupisz

Abstract


,