Nowe spojrzenie na chłonność utworów dewonu w świetle wyników badań uzyskanych w otworze Krasna 1

Bożena Niemczyk, Jan Talik, Ryszard Wróbel

Abstract


.