Korelacja litogeofizyczna badeńskich osadów chemicznych zapadliska przedkarpackiego

Bolesław Kubica

Abstract


,