Zarys geologii mioceńskich formacji ewaporatowych ukraińskiej części zapadliska przedkarpackiego

Oleg I. Petryczenko, Genadij M. Panow, Tadeusz M. Peryt, Boris I. Srebrodolski, Andrej W. Pobereżski, Wołodymyr M. Kowalewicz

Abstract


.