Znaczenie tektoniki tensyjnej w poszukiwaniach naftowych

Lech Antonowicz

Abstract


,