Struktura bardzka w świetle analizy dynamiki uskoków: odpowiedź na krytyczną recenzję

Zbigniew Cymerman, Anna Krzyż

Abstract


,