Złoże antracytu w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym Anthracite deposit in the Lower Silesia Coal Basin (SW Poland)

Renata Blajda, Jerzy Górecki, Jerzy Kożuchowicz

Abstract


,