O możliwości dalszego zasięgu lądolodu zlodowacenia wisły w świetle datowań TL osadów lodowcowych w północnej części Wysoczyzny Białostockiej

Stanisław Fedorowicz, Krzysztof Laskowski, Leszek Lindner

Abstract


,