Amerykańskie zdjęcia wywiadowcze z satelitów wkrótce w wolnej sprzedaży!

Marek Graniczny

Abstract


,