Sympozjum poświęcone roli gęstości skał

Adam Dąbrowski

Abstract


SYMPOSIUM ON THE ROLE OF ROCK DENSITY