Sympozjum poświęcone roli gęstości skał

Adam Dąbrowski

Abstrakt


SYMPOSIUM ON THE ROLE OF ROCK DENSITY