Polskie doświadczenia w stosowaniu metod matematycznych i informatyki w badaniach geologii Karpat i przedgórza w świetle prac KBAG

Janusz Kotlarczyk

Abstract


POLISH ACHIEVEMENTS IN USE OF MATHEMATIC METHODS AND INFORMATICS IN STUDIES OF GEOLOGY OF THE CARPATHIANS AND THEIR FOREFIELD IN THE LIGHT OF WORKS OF THE CARPATHO-BALCAN GEOLOGICAL ASSOCIATION