Neogeńskie rowy tektoniczne w okolicy Chełma (Wyżyna Lubelska)

Marian Harasimiuk, Andrzej Henkiel

Abstract


NEOGENE TECTONIC TROUGHS IN THE VICINITIES OF CHEŁM (LUBLIN UPLAND)