Ocena wpływu rynny erozyjnej na warunki eksploatacji siarki w rej. Tarnobrzega

Andrzej Drągowski, Ryszard Kaczyński, Joanna Pinińska

Abstract


THE INFLUENCE OF EROSIONAL FURROW ON THE CONDITIONS OF SULPHUR MINING IN THE TARNOBRZEG AREA