Doroczna konferencja DEUQUA w Austrii oraz Sympozjum Komisji Genezy i Litologii Osadów Czwartorzędowych INQUA w Szwajcarii

Józef Edward Mojski

Abstrakt


ANNUAL DEUQUA CONFERENCE IN AUSTRIA AND SYMPOSIUM ON GENESIS AND LITHOFACIES OF QUATERNARY DEPOSITS INQUA IN SWITZERLAND