O działalności Jana Czarnockiego w Kielcach w latach 1944-1947

Andrzej Rembalski, Zbigniew Wójcik

Abstract


ON THE ACTIVITIES OF JAN CZARNOCKI IN KIELCE IN THE YEARS 1944-1947