Kamieniołomy miast małopolskich w latach 1918-1939

Wojciech Baran

Abstract


QUARRIES OF THE MAŁOPOLSKA CITIES IN THE YEARS 1918-1939